Kinderdagverblijf Ziezo in Waalwijk

Over Ziezo » Werkwijze

Dagindeling vanaf ongeveer 1 jaar:
06.45 / 9.30 uur Kinderen worden gebracht, mogelijkheid tot ontbijt en vrij speelkeuzemoment
9.30 uur Gezamelijk fruit eten en drinken
Buiten spelen / knutselen / vrij spelen / activiteit
11.30 uur Broodmaaltijd en halfvolle melk
12.30 / 13.00 uur De kinderen gaan naar bed / rust uurtje of vrij speelkeuzemoment voor de oudste kinderen
14.30 / 15.00 uur De kinderen worden aangekleed, krijgen een tussendoortje en drinken
Buiten spelen / knutselen / vrij spelen / activiteit
16.30 / 17.00 uur Evt. een warme maaltijd met toetje of tussendoortje en drinken
16.00-18.45 uur Kinderen worden opgehaald

Van deze dagindeling kan natuurlijk afgeweken worden.
De allerkleinsten hebben vanzelfsprekend hun eigen ritme thuis, daar gaan wij uiteraard in mee.
Ook besteden wij extra aandacht bij verjaardagen, Sinterklaas, Pasen, Kerst e.d.

Ziezo. Altijd in voor een oplossing.

Het kan voorkomen dat u uw kind graag een dag extra naar Ziezo wilt brengen. Of op een andere dag dan gereserveerd is die week. U kunt een ruildag of extra dag altijd bij ons aanvragen, wij kijken dan of dit mogelijk is op een van de groepen. In ons ruilservicebeleid kunt u alle regels m.b.t. ruilen en inhalen van dagen teruglezen. Vraag ons gerust om een exemplaar hiervan.

Ziezo. Dat is niet fijn.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kindje bij Ziezo ziek wordt. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen. Een ziek kindje is natuurlijk het beste af thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving met alle persoonlijke aandacht. Bij 39 graden koorts of verdenking van een besmettelijke ziekte moet uw kind binnen een uur worden opgehaald. Op het kinderdagverblijf geven wij geen koortsverlagende middelen, mits het is voorgeschreven door een arts d.m.v. een doktersrecept. Wij doen dit alles natuurlijk in het belang van uw kind. In ons ziektebeleid vind u meer informatie over hoe wij hiermee omgaan. Dit ziektebeleid krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek of kunt u opvragen via de mail.

Ziezo. Alles op papier.

In ons pedagogisch beleidsplan staat onze werkwijze en alles wat u moet weten over Ziezo beschreven. Hoe wij met uw kind omgaan, onze pedagogische uitgangspunten, wat wij van ons personeel verwachten, onze klachtenprocedure, de oudercommissie, de veiligheid en hygiëne op de groepen, van de kinderen en groepsleidsters en nog veel meer. Wilt u ons pedagogisch beleid inlezen? Dat kan, op Ziezo ligt een exemplaar klaar of vraag bij ons een kopie aan.