Kinderdagverblijf Ziezo in Waalwijk

Over Ziezo » Ouderbetrokkenheid

ZIEZO. Ook ouders hoeven zich niet te vervelen.

Kinderopvang doen we samen.
Samen met u delen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Daarom zijn uw ideeën, advies en mening erg waardevol voor Ziezo. Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij wat wij doen en willen met u het gesprek aangaan. Op die manier kunnen wij samen de beste zorg bieden aan uw kind.

Ouderbetrokkenheid.
Tevreden kinderen én ouders, dat is wat wij willen en waar we ons voor inzetten.
We vinden het niet alleen belangrijk dat ouders tevreden zijn, maar ook dat zij betrokken worden.
Dus; actief meedoen en meedenken met Ziezo om de kwaliteit van de opvang hoog te houden en de kinderen een fantastische tijd te geven.
Betrokken worden bij de kinderopvang kan op verschillende manieren. Dagelijks wisselt u informatie uit met de pedagogisch medewerker; hoe heeft uw kind de dag ervaren, hoe ontwikkelt uw kind zich, hoe voelt uw kind zich, etc.
Daarnaast zijn er jaarlijks 10 minuten gesprekken aan de hand van observaties die zij doen om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen en er worden ouderavonden georganiseerd.

Participeren kan door deel te nemen aan een activiteit op locatie of als u het gesprek met ons aangaat. Maar ook door lid worden van onze oudercommissie.

De oudercommissie van Ziezo behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Ziezo gevoerd wordt door adviezen te geven.

De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvang, veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen van de kinderopvang. Ook organiseren zij leuke activiteiten, uitstapjes of informatieavonden.

Heeft u vragen voor de leden van de oudercommissie of wilt u als ouder zelf ook meedenken?

U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissie@kdvziezo.nl.