Kinderdagverblijf Ziezo in Waalwijk

Inschrijven » Inschrijfformulier

Gegevens aanvrager
Voor- en achternaam aanvrager *
Geboortedatum van de aanvrager (dd-mm-jjjj) *
Voor- en achternaam partner
Geboortedatum van de partner (dd-mm-jjjj)
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Telefoonnummer thuis*
Mobiel nummer 1
Mobiel nummer 2
Emailadres 1 *
Emailadres 2
Het eerst contact opnemen met
Bent u medewerker van De Mandemakers Groep?
DMG Personeelsnummer
Hoe bent u met Kinderdagverblijf Ziezo
in aanraking gekomen?

Gegevens kind
Voornaam *
Achternaam *
Geboortedatum (Verwachte) *
Meisje / Jongen   
Ingangsdatum *
Gewenste opvang *
Hele dag ( 06:45-18:45 ):
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

SPAM beveiliging
Code *

Ja, ik heb de gegevens nog even goed
gecontroleerd en deze zijn correct *
Bij deze geef ik kinderdagverblijf Ziezo toestemming
om ten behoeve van haar dienstverlening mijn persoonsgegevens
en mijn bijzondere persoonsgegevens te verwerken, alsmede de
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van mijn
kind(eren), voor zover ik deze gegevens zèlf verstrek aan
Kinderdagverblijf Ziezo, één en ander conform hetgeen is
vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming. *